Report 2019_07

Report 2019_07

Tak opět z vysílání, nějaké další výlety jsou popsány dole.

Za vysílání přišlo 20 eQSL – potvrzení spojení.

Vyplnil jsem papírové odpovědní QSL a teď už je jen odnést na ČRK.

Podařilo se mi aktivovat

OKFF-2357 Přírodní památka Stará Úhlava

Stará Úhlava je pozůstatek meandrů před regulací řeky. Přírodní památka dnes tvoří neprůtočné jezírko a je zajímavá svojí florou a faunou.

Navázal jsem 58 spojení. Nad přírodní památkou se nachází pozůstatky hradu Kokšína a tak jsem deník poslal i do WCA a CCA jako aktivaci OK-02005, PL-193.

spojení z WWFF Stará Úhlava

OM/OK1HBP/P

A vysílání od sousedů ze Slovenska. Teď si počkáme, jestli dojdou potvrzení spojení. Papírové QSL jsem již vypsal a jen s nimi dojít na ČRK, ale to už jsme psal výš.

Tak a to je vše.

Ahoj někde v éteru.